Ignacy Łukasiewicz

Wyobraź sobie życie bez prądu - nie ma komputera, telewizora a wieczorem, gdy zrobi się ciemno nie możesz zapalić światła.

Dawniej tak było w każdym domu. Ludzie nie wiedzieli jeszcze co to jest prąd elektryczny. Jak nastał wieczór zapalali świeczki. Na ulicach było zupełnie ciemno - nie świeciły się lampy.

W mieście Lwowie w aptece pracował wtedy Ignacy Łukasiewicz. Była to duża apteka, w której mieściło się laboratorium czyli miejsce, gdzie można było przeprowadzać badania nad różnymi substancjami. Ignacy Łukasiewicz pracując uczył się tu farmacji - poznawał lekarstwa i dowiadywał się w jaki sposób się je otrzymuje. Uczył się także, jak otrzymywać wiele innych rzeczy - atramenty służące dawniej do pisania, kredki do malowania ust oraz sztuczne ognie. Pracując w aptece prowadził również badania nad ropa naftową. Łukasiewicz gotował ropę a na pokrywkach pojawiały się kropelki bezbarwnego płynu - była to nafta. Gdy ogrzewamy jakąś substancję a potem skraplamy niektóre jej składniki nazywa się to destylacją. Ignacy Łukasiewicz gotując ropę przeprowadził destylację ropy naftowej, gdyż ropa naftowa to tak naprawdę wiele różnych substancji płynnych wymieszanych ze sobą. Gotując ją na pokrywce skropliła się nafta - była to substancja bardzo łatwopalna stąd pomysł Łukasiewicza, by służyła do oświetlania budynku.

Lampy Łukasiewicza zamontowano w szpitalach we Lwowie - wtedy tez została wykonana pierwsza operacja w nocy. Można ją było wykonać właśnie dzięki świecącym się w nocy lampom.

W późniejszym czasie Ignacy Łukasiewicz przeniósł się na tereny Beskidu Niskiego. W Bóbrce założył pierwszą na świecie kopalnie ropy naftowej a w Gorlicach powstała pierwsza naftowa latarnia uliczna.

W czasach, gdy żył Ignacy Łukasiewicz Europa bardzo szybko się rozwijała - powstawały fabryki, huty, rozwijały się linie kolejowe oraz intensywnie rozwijał się przemysł. W naszym kraju jednak w tym czasie panowało straszne zacofanie. To dlatego, że Polska podzielona była wtedy na zabory - część Polski zabrali Niemcy, część Austria i Rosja. Naszego państwa w ogóle nie było na mapie! Nie pozwalano nam mówić po polsku, czytać polskich książek ani uczyć się polskiego języka. Nauczyciele po kryjomu uczyli dzieci. Na terenach zaboru austryjackiego panowała straszna bieda. Ignacy Łukasiewicz poprawił sytuację finansową wielu ludzi zatrudniając ich w kopalniach naftowych. Bardzo cenił naukę i kulturę, uważał, że ucząc się i pracując Polacy polepszają swoje życie i w ten sposób walczą z zaborcami.
Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel