Zgody na politykę prywatności w tym reklamy personalizowane Google AdSense: (lista dostawców reklam)
Utrzymanie portalu finansujemy dzięki reklamom. Dokładamy wszelkich starań by było ich jak najmniej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO W FUNDACJI „TRASA DLA BOBASA”


W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Dlatego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, chciałyśmy Was poinformować o kilku zasadach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych i ich bezpieczeństwa.


Administratorem powierzanych nam danych jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie (31-307), ul. Stanisławskiego 20/2; wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443570, NIP: 945 217 16 67, REGON: 122740478.


Nie mamy obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych, jednak ponieważ Wasze dane osobowe mają dla nas znaczenie, to w naszej strukturze powołałyśmy osobę, której zadaniem jest bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, pytań i niejasności związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Możecie się z nią skontaktować pisząc na adres e-mail: trasadlabobasa@gmail.com lub na adres pocztowy Fundacji.


Wasze dane przetwarzamy w następujących celach:


 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,
 • organizacji konkursów (w tym zbierania zgłoszeń, ogłaszania wyników i wysyłania nagród, rozliczeniem przed sponsorami i grantodawcami)
 • organizacji różnorodnych wydarzeń, warsztatów i zajęć (w celu rezerwacji miejsc na liście uczestników, rozliczenia przed grantodawcą)
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • archiwizacji
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych
 • wypełnianie obowiązku prawnego, który na nas ciąży
 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);

  Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych jest:


 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy, ewentualnie podjęcia działań na Wasze żądanie przed zawarciem umowy;
 • wypełnienie obowiązku prawnego, który na nas ciąży jako na Administratorze;
 • absolutna konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów, które realizujemy takich jak np. udzielanie odpowiedzi na Wasze pisma wnioski, maile, sugestie, zapytania, propozycje, itp.,

  Podanie przez was danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prawidłowego wykonania przez nas czynności, do których się zobowiązujemy.

  Konsekwencją niepodania przez Was danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez nas dla Was czynności i działań, które oferujemy w ramach prowadzonej działalności.

  Wasze dane osobowe możemy przekazywać:


  procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym Wasze dane w związku ze zleconymi przez nas działaniami realizowanymi w naszym imieniu, tym, którzy z nami współpracują, w szczególności naszym grantodawcom, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

  .

 • Wasze dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. i głównie USA) w związku z:

  działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (między innymi Facebook, Instagram, Twitter, Google+ ); wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google AdWords.

  Okres przetwarzania Waszych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim te dane przetwarzamy. Okres ten liczymy na podstawie następujących kryteriów:


  przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres przez jaki świadczymy określone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, jako Administratora, okres na jaki została udzielona przez Was zgoda. Najważniejsze jest, że macie prawo do:


  żądania od nas dostępu do Waszych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych przeniesienia Waszych danych osobowych We wszystkich tych przypadkach, gdy przetwarzamy Wasze dane na podstawie udzielonej zgody, macie prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Waszych danych, którego dokonałyśmy na podstawie Waszej zgody przed jej cofnięciem,

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych .


  Bardzo prosimy kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” lub elektronicznie na adres: trasadlabobasa@gamil.com


  Mamy nadzieję, że powyższa informacja jest dla Was zwięzła, zrozumiała i łatwo dostępna, co pozwoli nam nieśmiało podejrzewać, że w prawidłowy sposób zrealizowałyśmy obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach RODO, w tym w szczególności w artykule 13!


  POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES


  Portal trasadlabobasa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu mamopracuj.pl.


  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

 • cancel