REGULAMIN KONKURSU MOJA OKOLICA - NASZA DZIELNICA

REGULAMIN KONKURSU „MOJA OKOLICA - NASZA DZIELNICA”

Organizatorem Konkursu „MOJA OKOLICA - NASZA DZIELNICA” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Czas trwania Konkursu to 1 października - 30 listopada 2020 r.

3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 8-12 lat, jednak przyjmowane będą zgłoszenia również od dzieci w innym wieku.


ZGŁOSZENIA KONKURSOWE


4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) rozwiązać przynajmniej jedno z zadań opublikowanych na stronie www.trasadlabobasa.pl/mojadzielnicanaszaokolica

b) przesłać rozwiązanie zadnia (skan lub czytelna fotografia) na adres e-mail: szpiedzywiedzy.pl@gmail.com, lub w wersji papierowej na adres:
Fundacja „Trasa dla Bobasa”; ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków nie później niż 30 listopada 2020 r.

c) podać dane kontaktowe (adres pocztowy, e-mail, nr telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwi jednak przesłanie nagród.
d) opiekun dziecka dołącza do zgłoszenia informację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i mojego dziecka (imię i nazwisko), przez Fundację "Trasa dla bobasa" wyłącznie do celów związanych z Konkursem Moja okolica - nasza dzielnica." i podpisuje ją swoim imieniem i nazwiskiem.

5. Podanie danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon) jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwi przesłanie nagród.

6. Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, potrzebnej do ewaluacji projektu. Jej wypełnienie nie jest konieczne do udziału w Konkursie, nie będzie miało wpływu na jego wyniki.

NAGRODY:

7. Każdy z uczestników, który prześle zgłoszenie oraz poda adres e-mail otrzyma DYPLOM SZPIEGA WIEDZY w formie elektronicznej.

8. Zarząd Fundacji wybierze najciekawsze zgłoszenia i nagrodzi je wyróżnieniami i nagrodami specjalnymi przekazanymi przez Partnerów projektu. Nagrody będą prezentowane na stronie www.trasadlabobasa.pl/mojaokolicanaszadzielnica oraz profilu FB szpiedzywiedzy.pl. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:


9. Ogłoszenie wyników i wysyłka nagród nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później niż 15 grudnia 2020 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji najciekawszych zgłoszeń konkursowych na stronie www.trasadlabobasa.pl/mojaokolicanaszadzielnica oraz profilu FB szpiedzywiedzy.pl z podaniem imienia autora.

11. Zgłoszenia przesłane pocztą nie będą zwracane. Można je odebrać w siedzibie Fundacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr Tel. 600 011 543).

12. Akceptacja Regulaminu Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu Konkursu. Dane osobowe podane na konkursowej pocztówce będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, w tym celu proszę pisać na adres pocztowy Fundacji lub e-mail trasadlabobasa@gmail.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

 


Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel