Regulamin konkursu Pocztówka do małej Polski

REGULAMIN KONKURSU
„POCZTÓWKA DO MAŁEJ POLSKI”

Organizatorem Konkursu „POCZTÓWKA DO MAŁEJ POLSKI” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Czas trwania Konkursu to 11 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku 7-10 lat, jednak dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń również od rodzin z dziećmi w innym wieku.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Po zapoznaniu się z treścią książki, e-book-a lub audiobook-a odpowiedzieć na pytanie konkursowe z pocztówki, tj. „Która z opisanych pamiątek małej Polski zaciekawiła Cię najbardziej? Dlaczego?”

b) Opiekun dziecka, podpisując na pocztówce informację, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem (patrz punkt 9). Brak czytelnego podpisu rodzica oznacza brak akceptacji Regulaminu Konkursu oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, co uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

c) Podanie danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon) jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwi przesłanie nagród (patrz punkt 5).

d) Pocztówkę (w wersji drukowanej, lub wydrukowanej ze strony www.trasadlabobasa.pl/kiedypolskabylamala) można wysłać do Fundacji pocztą na adres:

FUNDACJA TRASA DLA BOBASA
UL. STANISŁAWSKIEGO 20/2
31-307 KRAKÓW


lub w wersji elektronicznej na adres:
konkurs.trasadlabobasa@gmail.com

5. Każdy z uczestników, który prześle zgłoszenie oraz poda adres e-mail otrzyma dyplom w formacie PDF. Zarząd Fundacji wybierze najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je książkami „Kiedy Polska była mała. Rodzinny przewodnik po zabytkach pamiętających początki państwa polskiego” (100 egz). Po wyczerpaniu puli książek wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody-niespodzianki od Fundacji (książki, gry).

6. Nagrody (książki) będą wysyłane w miarę napływających zgłoszeń, aż do zakończenia konkursu, tj, 31 grudnia 2019 r., natomiast nagrody -niespodzianki pod koniec trwania konkursu, tj. w grudniu 2019 r.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji najciekawszych, nagrodzonych zgłoszeń konkursowych na stronie www.trasadlabobasa.pl/kiedypolskabylamala oraz profilu FB Fundacji z podaniem imienia autora.

8. Zgłoszenia przesłane pocztą nie będą zwracane. Można je odebrać w siedzibie Fundacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr Tel. 600 011 543).

9. Akceptacja Regulaminu Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu Konkursu. Dane osobowe podane na konkursowej pocztówce będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, w tym celu proszę pisać na adres pocztowy Fundacji lub e-mail trasadlabobasa@gmail.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.
Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel