Wilno - legenda o żelaznym wilku i założeniu miasta

Wilno, czyli gród w dolinie Wilii, tuż przy ujściu Wilejki istnieje od ponad tysiąca lat. Wykopaliska na Placu Katedralnym potwierdzają istnienie w tym miejscu osady już we wczesnym średniowieczu (V w.). Pierwsza historyczna wzmianka o Wilnie pochodzi z 1323 r., kiedy to nazwa miasta pojawiła w liście księcia Giedymina do papieża.

Ilustracje do legendy nad brzegiem Wilejki: tur, żelazny wilk i śpiący książę Giedymin
Ilustracje do legendy nad brzegiem Wilejki: tur, żelazny wilk i śpiący książę Giedymin

Legenda o założeniu Wilna

Legenda o powstaniu miasta jest więc raczej legendą o "przeniesieniu stolicy", a nie powstaniu samego grodu. Jej bohaterem jest książę Giedymin, dziadek Władysława Jagiełły i księcia Witolda.

Książę Giedymin polował w tutejszych lasach i zatrzymał się na nocleg nad Wilią. Najprawdopodobniej w miejscu dzisiejszego Placu Katedralnego w Wilnie, gdzie ówcześnie znajdował się ośrodek kultu pogańskiego: Dolina Świntoroga.

W nocy Giedyminowi przyśnił się sen: wielki, żelazny wilk wyjący na wzgórzu, tam gdzie poprzedniego dnia odbywało się polowanie i gdzie udało mu się upolować potężnego tura. 

Pogański kapłan wyjaśnił sen księcia w następujący sposób: oto w tym miejscu powstanie miasto, potężny gród o którym będzie głośno na całym świecie. Ta przepowiednia skłoniła Giedymina, aby przeniósł stolicę z Troków do Wilna i tu wybudował swoją siedzibę: Zamek Górny na Górze Zamkowej nad Wilią i Wilejką.

Żelazny Wilk w Wilnie

Dziś żelaznego wilka spotkamy nie tylko u stóp Góry Trzykrzyskiej, ale także m.in. na cokole pomnika księcia Giedymina na Placu Katedralnym oraz na szczycie jednej z kamienic w pobliżu dworca kolejowego. A może jeszcze w innym miejscu? Poszukajcie!

Wilki w Wilnie: na cokole pomnika Księcia Giedymina i na kamienicy obok dworca kolejowego
Wilki w Wilnie: na cokole pomnika Księcia Giedymina i na kamienicy obok dworca kolejowego
Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel