Regulamin konkursu "Zaproś nas na swoją trasę!"

REGULAMIN KONKURSU „Zaproś nas na swoją trasę!” 

Organizatorem Konkursu „Zaproś nas na swoją trasę!” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Konkurs trwa od 1 do 14 czerwca 2023 r.

Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) Przygotować ciekawy opis wycieczki, przebytej trasy turystycznej, odwiedzonego miejsca wraz z dokumentacją fotograficzną. Autorem opisu powinna być osoba dorosła.

b) Przesłać opis wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej na adres: konkurs.trasadlabobasa@gmail.com, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Zaproś nas na swoją trasę!”. W zgłoszeniu konkursowym uczestnicy mogą wskazać preferowane przez nich nagrody rzeczowe.

c) Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu, zgodą na publikację przesłanych materiałów na stronie www.trasadlabobasa.pl oraz profilu FB Fundacji (wraz z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu autora) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem (patrz punkt 5).

d) Podanie danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon) jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwi przesłanie nagród. 

NAGRODY 

4. Zarząd Fundacji wybierze najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je nagrodami rzeczowymi przedstawionymi w artykule KONKURS  „Zaproś nas na swoją trasę!”

5. Przy przyznawaniu nagród Zarząd Fundacji będzie brał pod uwagę staranność i szczegółowość przygotowania zgłoszenia konkursowego, w miarę możliwości postaramy się uwzględnić ewentualne preferencje uczestników konkursu.

6. O przyznaniu nagrody laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

DANE OSOBOWE

7. Akceptacja Regulaminu Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, w tym celu proszę pisać na adres pocztowy Fundacji lub e-mail trasadlabobasa@gmail.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.  

Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel