O herbie Rzeszowa

Na wielu budynkach w Rzeszowie możemy zobaczyć herb miasta: biały krzyż z trójkątów - tzw. Krzyż Kawalerski –na niebieskim tle.

Dawno temu takie krzyże dostawali w nagrodę rycerze za swoją dzielność i odwagę w walce. Na początku XV w dostał go także Piotr Kmita, rycerz, który był mężem Małgorzaty Rzeszowskiej. Razem z żoną dbali o Rzeszów, upiększali nowymi budynkami, budowali mury. Kiedyś na Rzeszów napadły wrogie wojska, zaczęły niszczyć miasto, palić domy. Piotr Kmita pobiegł wtedy na pomoc mieszkańcom, ale zanim tam dotarł to mieszkańcy sami przegonili napastników. Piotr pochwalił mieszkańców Rzeszowa i za ich dzielność i odwagę podarował im swój Krzyż Kawalerski, żeby był herbem miasta i pamiątką waleczności rzeszowiaków.

opracowano na podstawie http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia i A. Kaczmarewski „Podania i legendy z terenu Małopolski południowo-wschodniej, Rzeszów 1981 r.

Wydrukuj kolorowankę do legendy:


Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel