Regulamin konkursu "Półka Młodego Podróżnika"

REGULAMIN KONKURSU „PÓŁKA MŁODEGO PODRÓŻNIKA” Organizatorem Konkursu „ PÓŁKA MŁODEGO PODRÓŻNIKA” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków. 2. Konkurs trwa od 5 marca 2019 r. do odwołania 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) Przygotować ciekawy opis wycieczki, przebytej trasy turystycznej, odwiedzonego miejsca wraz z dokumentacją fotograficzną. Autorem opisu może być osoba dorosła, lub dziecko. W przypadku opisów autorstwa dzieci poprosimy rodziców o uzupełnienie relacji informacjami praktycznymi: dojazd, lokalizacja itp. b) Przesłać opis wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej na adres: konkurs.trasadlabobasa@gmail.com W temacie wiadomości prosimy wpisać „PÓŁKA MŁODEGO PODRÓŻNIKA” c) Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu, zgodą na publikację przesłanych materiałów na stronie www.trasadlabobasa.pl oraz profilu FB Fundacji (wraz z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu autora) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem (patrz punkt 5). d) Podanie danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon) jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwi przesłanie nagród. NAGRODY 4. Zarząd Fundacji wybierze najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je publikacjami (książkami, grami itp.) przekazanymi przez Sponsorów. Aktualna lista dostępnych nagród jest publikowana na stronach: Wielki świat i egzotyka oraz W Polskę bez placaka. Przy przyznawaniu nagród Zarząd Fundacji będzie brał pod uwagę kolejność zgłoszeń, a także staranność i szczegółowość przygotowania zgłoszenia konkursowego. O przyznaniu nagrody laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Nagrody będą przekazywane laureatom w miarę napływania zgłoszeń. 5. Akceptacja Regulaminu Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, w tym celu proszę pisać na adres pocztowy Fundacji lub e-mail trasadlabobasa@gmail.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

Autor:
Data dodania:
Wczytuję komentarze ...
cancel