Regulamin konkursu "Rodzinna Tadkowa Gra Terenowa"
REGULAMIN KONKURSU
„RODZINNA TADKOWA GRA TERENOWA”


Organizatorem Konkursu „RODZINNA TADKOWA GRA TERENOWA” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Czas trwania Konkursu to 1 marca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 7-10 lat, jednak dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń również od uczestników w innym wieku. Zgłoszenia można dokonywać indywidualnie, lub grupowo np. jako rodzina lub klasa.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Odpowiedzieć na minimum jedno pytanie z rodzinnej gry terenowej, stanowiącej rozdział książki Mały Tadek rusza śladami Tadeusza. Rodzinny przewodnik po miejscach i zabytkach związanych z postacią Tadeusza Kościuszki.

b) Przesłać odpowiedź wraz z danymi uczestnika/uczestników (dane osobowe, wiek, dane kontaktowe: adres, e-mail) pocztą na adres:
FUNDACJA „TRASA DLA BOBASA”
UL. STANISŁAWSKIEGO 20/2
31-307 KRAKÓW

lub w wersji elektronicznej na adres:
konkurs.trasadlabobasa@gmail.com

c) Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem (patrz punkt 9).

d) Podanie danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon) jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwi przesłanie nagród (patrz punkt 5).

NAGRODY

5. Każdy z uczestników, który prześle zgłoszenie oraz poda adres e-mail otrzyma dyplom w formacie PDF. Ponadto Zarząd Fundacji wybierze najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi wyróżnieniami: grami Timeline Polska wyd. Rebel, Timeline Dinozaury wyd. Rebel, lub niespodziankami od Fundacji (książki, gry). Przy przyznawaniu wyróżnień Zarząd Fundacji będzie brał pod uwagę zarówno liczbę udzielonych odpowiedzi, jak i ich formę, w tym ewentualną dodatkową oprawę graficzną (rysunki, dokumentację zdjęciową itp.).

6. Dyplomy oraz wyróżnienia będą przyznawane i wysyłane w miarę napływających zgłoszeń, aż do zakończenia konkursu, tj, 31 grudnia 2019 r.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji najciekawszych nagrodzonych zgłoszeń konkursowych na stronie www.trasadlabobasa.pl/kosciuszko oraz profilu FB Fundacji z podaniem imienia autora.

8. Zgłoszenia przesłane pocztą nie będą zwracane. Można je odebrać w siedzibie Fundacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 600 011 543).

9. Akceptacja Regulaminu Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia, w tym celu proszę pisać na adres pocztowy Fundacji lub e-mail trasadlabobasa@gmail.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

Wczytuję komentarze ...
cancel